Intervju med Mats Uldal

Tankefeltterapi (TFT) er en terapiform som kombinerer avanserte spørreteknikker med Østens kunnskap om kroppens energibaner (meridianer).

I akupunktur punkterer man punktene med nåler. I akupressur presser man mot de samme punktene med vedvarende trykk. I tankefeltterapi bruker lett fingerbanking. Den fysiske stimuleringen er altså en variant av akupressur.

Det antas at alle hendelser i livet som fører til en spenningstilstand, kan være opphav til følelsesmessige problemer. Eksempler kan være angst, uro, sorg, traumer og smerter som for eksempel hodepine. For å behandle disse må man avdekke og aktivere den problematiske følelsen, for deretter å stimulere bestemte punkter i bestemte rekkefølger. Selve behandlingen er derfor det å stimulere energisystemet samtidig en uønsket følelse er aktiv. Dette fører til, ifølge pasientene, at den uønskede følelsen dempes i intensitet eller fjernes.

Tankefeltterapi som selvhjelpsmetode

Tankefeltterapi, TFT, er også en selvhjelpsmetode, et mestringsverktøy. Pasienten lærer selv metoden slik at pasienten kan utøve selvhjelp utenom behandlingstimene når problematiske følelser oppstår. Behandlingen kan og skal ikke ta bort evnen til å føle og vonde følelser kan komme tilbake. Men det kan være et godt verktøy for selvhjelp.


Se alle våre GRATIS webinarer og meditasjoner

La deg inspirere av fantastiske lærere som Iisa Persen og Marit Reitan i våre webinarer. Eller nyt en av våre meditasjoner. Alt sammen helt gratis. 

alle våre gratis klasser og meditasjoner
>