Bli med Marit Reitan i forståelse av din indre sabotør og finn ut hvordan du kan stilne stemmen ved å gjøre mer av det du elsker å gjøre!

Marit er Agape instituttets dynamiske leder og skaper. Her underviser hun sine elever i å blant annet lese seg selv og andre. Hun er en populær kursholder og lidenskapelig opptatt av å adressere vår indre sabotøren som til stadighet spenner ben på oss.

Bli kvitt den indre sabotøren og skap fra det unike ved deg

Kurset “Bli kvitt sabotøren og skap fra det unike ved deg” er laget i samarbeid med Wisdom From North og vi er så stolte og glade over resultatet som vi tror vil være til stor hjelp for oss alle i endringen av vår indre sabotør. Informasjon om kurset finner du her

I hverdagen møter Marit mange mennesker som saboterer for seg selv og det hun hører, er at de sier til seg selv at de ikke er bra nok. Det er en veldig knugende følelse, det å gå rundt og kjenne at man ikke er bra nok sier hun.

Om man i tillegg får høre fra andre at man sårer dem eller sier ting de ikke liker, så føler man seg enda mer begrenset. Det er nemlig det vi har en tendens til å gjøre med hverandre sier Marit. Mange er medlemmer av “burde” klubben og går rundt og arresterer seg selv hele tiden for ting de sier og gjør. Tilslutt blir feltet du har “lov” til å operere i veldig trangt.

Når vi begrenser oss selv på denne måten blir vi også begrensende overfor andre. Vi mister derved kraften vår og muligheten til å utvikle oss.

Marit har også opplevd den indre sabotøren

Marit forteller at også hun har opplevd den indre sabotøren i sitt liv. Hun kommer fra en barneoppdragelse av den “gamle skolen” hvor man la vekt på det man ikke skulle gjøre og å velge trygghet fremfor mot og utvidelse. Marits løsning var å godta at den indre sabotøren var der og så søke muligheter til ekspansjon og utvikling på tross av den. Denne teknikken gjorde at hun kjente på en gjennombruddskraft som styrket henne til å gå enda litt videre i sin utvikling.

Marit oppdaget også at ord har en stor effekt på handlingene våre. Dette er det gjort mye forskning på og Marit forsto at om hun la om sitt språk til å bli mer handlingsfokusert og fremover rettet kunne hun utnytte dette i sitt liv og arbeide.

I Marits kurs lærer vi å lese oss selv!

Vi er alle født med det tredje øyet og når vi sentrerer energien slik at vi sender den ut gjennom det tredje øyet sitter vi på et sted i hjernen hvor alt er mye klarere. Vi ser oss selv og andre klart og får en forståelse for hvordan ting henger sammen og for hvordan din indre sabotør legger kjepper i hjulene for deg. 

Når vi sentrerer energi fra dette punktet går det rett ned i kroppen og ting skapes mye raskere, forklarer Marit. Hun bruker med hell, denne metoden som selv-utvikling. 

Marit vil så gjerne at vi alle skal forstå hvor unike vi er og hvor mye klokskap som bor i våre sjeler. Veldig få av oss vet at vi går med fasit og løsning på våre problemer inne i oss. Bli med på kurs og lær hvordan du kan bli kvitt din indre sabotør slik at du kan skape det livet du ønsker deg!


Se alle våre GRATIS webinarer og meditasjoner

La deg inspirere av fantastiske lærere som Iisa Persen og Marit Reitan i våre webinarer. Eller nyt en av våre meditasjoner. Alt sammen helt gratis. 

alle våre gratis klasser og meditasjoner
>