I 1991 hadde Sissel Adronia Karlsen, en åndelig opplevelse hvor hun virkelig fikk erfare hva Guds kjærlighetsenergi kan gjøre med oss. Denne opplevelsen var så sterk at den forandret hele livet for henne. Sissel Adronia er utdannet sykepleier, healer, hypnoterapaut og har vært høysensitiv siden barndommen.

Hun beskriver denne dyptgående opplevelsen i sin bok “Sjelens toner – reisen inn i kjærlighet” og i dette intervjuet snakker hun om boken og hvordan den ble til. Hun deler sin healing reise og om hvordan hun helbredet seg selv gjennom ikke tradisjonelle metoder. Siden hun er høysensitiv var det ikke vanskelig å åpne opp for kunnskap og åndelig hjelp fra den andre siden. Sissel ønsker med boken sin å inspirere andre til å komme i kontakt med sin sannhet slik hun selv har gjort.

Konserten som ble vendepunktet

Sissels opplevelse i 1991 begynte med en religiøs konsert. Selv om Sissel selv ikke var religiøs var hun nysgjerrig på å finne ut av livet og leste en del New Age bøker. Konserten ble en stor omveltning for Sissel. Musikken og teksten bar i seg en energi som gikk rett til hjertet og brakte frem smertene hun bar på. Etter konserten forlot hun bygningen og det hun opplevde da skremte henne enormt. Hun ble stående igjen som et skall, uten følelser og uten kontakt med sjelen sin. Følelsen vedvarte til hun la seg. Da kom energien hun opplevde på konserten tilbake og hun fikk en visshet. Hun visste at det var Guds kjærlighetsenergi som ville inn.

Lidelse er veien hjem til Guds kjærlighets energi

Sissel har opplevd mye lidelse i sitt liv, hun husker for eksempel ikke sine ti første leve år. Hun forteller at det er naturlig å stenge igjen når man opplever mye vondt som barn fordi man ikke har språk til å beskrive det man føler. Om de vanskelige følelsene ikke blir rommet av omgivelsene våre begynner vi å skape lag av beskyttelse rundt hjertet vårt, forklarer hun. Det største traumet vi erfarer i følge Sissel, er separasjon fra oss selv. Det er også gjennom lidelse vi skal finne veien hjem til Guds kjærlighetsenergi, den ubetingede kjærligheten.

Planten Ayahuasca skapte dyp helbredelse

Sissel begynte sin helbredelses reise gjennom å stille spørsmål, både til seg selv og sin egen psyke, men også til andre og hvorfor vi tar de valgene vi tar. Den største helbredelsen fant sted da hun dro til jungelen for å ta medisinen Ayahuasca som kommer fra en plante. Denne medisinen er psykedelisk, men ikke narkotisk. Medisinen hjelper til med å løse opp de energetiske blokkeringene i kroppen slik at man kan se hva som har skapt vanskelighetene i livene våre. 

Verden der ute er hver og ens skapelse sier Sissel. Hun mener bestemt at absolutt alle traumer kan helbredes ved hjelp av Guds kjærlighetsenergi. Istedenfor å lete utenfor oss selv etter kjærlighet, lykke og bekreftelse må vi erkjenne at alt vi trenger er inne i oss. Sissel jobber mye med det indre barnet. Både for seg selv og for sine klienter. Hun forteller at du ikke trenger å gjenoppleve traumer, men møte barnet på det det trenger. Det vi trenger er å møte følelsen som sitter fast i barnet forklarer Sissel.

Alt er mulig om du tør å være den du er og å lytte til din indre stemme, selv om den bare er en liten hvisken. Når du lar den komme frem vil den vokse seg sterkere og du vil bli kjent med deg selv på en helt annen måte. Du må tørre å slippe Guds kjærlighetsenergi inn. Historien vi lever, er ikke den vi er. Når vi begynner å skape fra vårt indre vil vi oppleve at det finnes uendelig mye kjærlighet i verden.

Mer om Sissel finner du på hennes nettside https://adroniaslight.no/

* Wisdom From North er med i markedsføringen av forfatterens bok gjennom dette intervjuet.


Se alle våre GRATIS webinarer og meditasjoner

La deg inspirere av fantastiske lærere som Iisa Persen og Marit Reitan i våre webinarer. Eller nyt en av våre meditasjoner. Alt sammen helt gratis. 

alle våre gratis klasser og meditasjoner
>