Intervju med Anne Sælebakke

I Norge er oppmerksomt nærvær i pedagogisk praksis, mindfulness i skolen, i en begynnerfase.

I Norge er oppmerksomt nærvær i pedagogisk praksis i en begynnerfase, samtidig som det på en annen måte ikke er noe nytt. I de fleste barnehager og barneskoler er det en eller flere førskolelærere / lærere som benytter seg av stille stunder, massasje eller langsomme bevegelser sammen med barna.  Det vi kan kalle mindfulness i skolen. Hensikten kan for eksempel være stressmestring, konfliktløsning, et pusterom og en måte å skape et godt læringsmiljø på.

Dette er ofte pedagoger som på ulike måter er opptatt av nærvær i eget liv, og som ser verdien av det i sitt arbeid med barn og unge. Slik nærværspraksis oppleves verdifull for de involverte, men står og faller på enkeltmenneskers idealisme og interesse. Det mangler erfaring med helhetlige intervensjoner i organisasjoner, barnehager og skoler.
www.nfon.no

Anne Sælebakke er utdannet lærer, fysioterapeut og kroppsorientert psykoterapeut, med videreutdanning i kommunikologi, en tverrfaglig metadisiplin i kommunikasjons- og forandringsarbeid. Hun arbeider nå i egen virksomhet med undervisning, veiledning og terapi, og har fokus på vekst- og endringsprosesser for enkeltmennesker, grupper og organisasjoner. Siden slutten av åttitallet har hun fått regelmessig undervisning og veiledning i oppmerksomt nærvær ved Vækstcenteret i Danmark. Siden slutten av nittitallet har hun undervist andre i det som nå kalles Mindfulness, på norsk oppmerksomt nærvær. Hun er spesielt opptatt av nærvær og empati i møte med barn og unge. Du kan finne Anne her: www.anneselebakke.no


Se alle våre GRATIS webinarer og meditasjoner

La deg inspirere av fantastiske lærere som Iisa Persen og Marit Reitan i våre webinarer. Eller nyt en av våre meditasjoner. Alt sammen helt gratis. 

alle våre gratis klasser og meditasjoner
>