Intervju med Yvonne Terjestam

Universitetslektor i psykologi Yvonne Terjestam har forsket på barn og unges psykiske helse siden 90- tallet. Siden 2000 har hun studert og forsket på kontemplative metoder som bl.a. mindfulness. Og dette med mindfulness i skolen. Hun er også forfatter av boken «Mindfulness i skolan : hälsa och lärande bland barn och unga».

Hvordan barn og lærere kan ha nytte av å praktisere mindfulness

Dette er et intervju som jeg blant annet gjorde som research i forbindelse med min bachelor oppgave på Høyskolen hvor jeg nettopp skriver om hvordan barn og lærere kan ha nytte av å praktisere mindfulness. Som lærerstudent på tredje året, er jeg spesielt blitt opptatt av hvordan barn trenger å få enkelte pusterom i hverdagen med mulighet til kun å være seg selv uten å bli stilt krav til. Meditasjonsmetoder som mindfulness tror jeg nettopp kan tilrettelegge for dette. Jeg er også av den oppfatning at barna trenger å være i balanse før de kan tilegne seg kunnskap og her er det viktig at vi voksne er sunne modeller for dem gjennom å tilegne oss den samme balansen.


Se alle våre GRATIS webinarer og meditasjoner

La deg inspirere av fantastiske lærere som Iisa Persen og Marit Reitan i våre webinarer. Eller nyt en av våre meditasjoner. Alt sammen helt gratis. 

alle våre gratis klasser og meditasjoner
>