Intervju med Joralf Gjerstad Om sine åndelige gjerninger og åndens kraft i våre liv ...

Se intervjuet