Intervju med Sigmund & Nina Sontum om parutvikling

Nina og Sigmund Sontum jobber sammen med i parutvikling.

Nøklene til hverandres vekst

De traff hverandre i 1991, og de første årene av forholdet var
preget av mange strevsomme og heftige konflikter.
Gjennom individuell terapi og parterapi oppdaget de at de med
hjelp av hverandre kunne reparere gamle sår.
De oppdaget at de var nøklene til hverandres vekst, en gaver til hverandre!

Udekte behov

Ingen konflikter har vært forgjeves. De har alle gitt nye innsikter og læring.
Bak sinne, oppdaget de at det lå udekkede behov, som de “krevde”
at den andre skulle dekke. Først når de bevisst erkjente følelsene og
selv tok ansvar, kunne de møtes som likeverdige kjærester og ikke
som far/datter, mor/sønn eller som to “barn”.

Begge er utdannet gestaltpsykoterapeuter ved NGI høyskole og har
jobbet sammen som samlivsterapeuter siden 1998. De ønsker å dele av erfaringer og sine “sannheter ” og håper å inspirere til å gjøre selvinnsikt mer hverdagslig.

Nina og Sigmund Sontum har god erfaring med at når par får verktøy, blir kommunikasjonen mer hensiktsmessig. Rommet der samtalene foregår buler av kjærlighet, når parene møtes på nye måter!

www.parutvikling.no


Se alle våre GRATIS webinarer og meditasjoner

La deg inspirere av fantastiske lærere som Iisa Persen og Marit Reitan i våre webinarer. Eller nyt en av våre meditasjoner. Alt sammen helt gratis. 

alle våre gratis klasser og meditasjoner
>