-Vi har mistet kontakt med hvordan kosmos fungerer, sier Johannes Ørbeck-Nilssen i dette intervjuet. Om vi etterlever lovene og prinsippene til kosmos, så vil livet bli mindre konfliktfylt. Det store og det lille bilde henger sammen.

Undring har vært en del av Johannes sitt liv fra han var liten. Han leste sin første bok som fireåring om Abraham Lincoln og skimtet opp mot stjernehimmelen som tolvåring. Mens andre kanskje sluttet å stille seg undrende spørsmål, så fortsatte Johannes som voksen. Han fant ikke nødvendigvis Svaret med stor S, men andre svar som hjalp ham i livet generelt. I dag deler han sine perspektiver som mentor, foredragsholder og filosof.

Lytt til podcast episoden her.

Kosmos er bygget opp av motsetninger

Hele universet, kosmos, er bygget opp av motsetninger, det ene kan ikke eksistere uten det andre. På samme måte har vi motsetninger inni oss selv. Er vi i konflikt med det, så jobber vi mot naturen i oss. Egenskapene vi innehar er der av en grunn, forteller Johannes. Vi skal ikke kvitte oss med dem. Isteden handler det om å integrere disse sidene av oss selv.

Forelskelse er et klassisk eksempel på at vi tiltrekkes av det vi ikke har integrert, fordi vårt dypere behov er å bli hel, sier Johannes videre. Derfor tiltrekker vi oss gjerne de samme type egenskapene og dermed den samme type partneren inntil vi aksepterer de samme egenskapene i oss selv. Det er lengselen etter å bli hel, som driver oss i søken etter en partner. 

Så et balansert liv er ikke å være i vater hele tiden, forfekter Johannes. Det betyr heller ikke å ha en 50/50 balanse mellom jobb og fritid nødvendigvis. Du finner balanse mellom å leve i ubalanse og balanse.

Vi skaper ikke mening med livet – vi fylles av den

Det finnes ikke kun én mening med livet, sier Johannes. Det er flere meninger med våre liv. For eksempel den meningen vi bærer for andre. Når vi ikke føler mening, så er vi ofte ikke fornøyd med innholdet i livet vårt. Det harmonerer ikke med hva vi så for oss, eller det vi sammenligner det med. 

Med en gang du gjør ting som er naturlig viktig for deg, så er mening et spontant fenomen. Det vi kan gjøre er å stemme oss mer, som et instrument, stemme oss så vi harmonerer mer med hvem vi er og de tingene vi gjør. Da blir mening en bivirkning. Så vi skaper ikke en mening, vi fylles av den når det vi gjør i livene våre harmonerer med oss selv. 

Og når jeg spør; hva visdom er for Johannes svarer han: 

-Veien til visdom er gjerne fylt av ekstremer. Og det er to ting du aldri kan miste, det er visdom og kjærlighet. 

Om Johannes Ørbeck-Nilssen

Johannes Ørbeck-Nilssen er lege, mentor, filosof, forfatter og uavhengig tverrfaglig forsker. De siste 20 årene har han studert mer enn 30 fagfelt. Blant disse medisin, filosofi, psykologi, nevrovitenskap, religioner og spiritualitet, geopolitikk, konfliktløsning og fredsstudier, historie, fysikk, astronomi, kosmologi og mind-body connection.

Du finner mer om Johannes på hans hjemmeside her: https://drjohannes.com/

«Den aller viktigste investeringen du kan gjøre for å ha et godt liv, er å lære deg å håndtere tanker og følelser.»


Se alle våre GRATIS webinarer og meditasjoner

La deg inspirere av fantastiske lærere som Iisa Persen og Marit Reitan i våre webinarer. Eller nyt en av våre meditasjoner. Alt sammen helt gratis. 

alle våre gratis klasser og meditasjoner
>