Intervju med Bjørn Hauger

Appreciate Inquiry (AI)

I oktober 2014 var jeg tilstede på åpningen av Nasjonalt vitensenter for styrkebasert læring på Arbeidsinsitituttet i Drammen (www.viss.no). Kronprinsparet, Haakon og Mette Marit, var blant annet tilstedet da deres fond støtter vitensenteret. Etterhvert som jeg observerte sermonien og presentasjonene begynte det å gå opp for meg hvor banebrytende og nyskapende vitensenterets arbeidet er. Gjennom å ta ibruk Appreciate Inquiry (AI) søker man etter potensialet i mennesket for å videreutvikle dette og for å skape fremragenhet. Der man ofte har en tendens til tenke problemløsning, utforsker man heller hva som faktisk fungerer gjennom AI og løfter og videreutvikler disse potensialene. Disse perspektivene har Bjørn Hauger blant annet jobbet med i organisasjoner og skoler, med fantastiske resultater.

Ekstraordinære resultater

Positive endringsprosesser handler om læringsprosesser hvor ansatte og ledere sammen undersøker og lærer av det som fungerer spesielt godt i organisasjonen. På den måten kan det skapes ekstraordinære gode resultater, glede og begeistring. Hauger har vært bidragsyter i en rekke fagbøker om dette emnet og er en mye brukt foredragsholder.

Bjørn er utdannet sosiolog fra Universitet i Oslo og har bakgrunn som 1.lektor og leder for et kompetansesenter innen helsefremmende arbeid ved Høgskolen i Vestfold. Han har lang erfaring med ledelse av positive endringsprosesser i offentlig sektor.

AI studiet blir også presentert i slutten av intervjuet av lærer Eira Iversen og fotograf Belinda Orten som er studenter av AI.


Se alle våre GRATIS webinarer og meditasjoner

La deg inspirere av fantastiske lærere som Iisa Persen og Marit Reitan i våre webinarer. Eller nyt en av våre meditasjoner. Alt sammen helt gratis. 

alle våre gratis klasser og meditasjoner
>