Intervju med Inger Anita Smuk I april 2016 ble jeg invitert opp til Finnmark ...

Se intervjuet