All informasjon på www.wisdomfromnorth.no er beregnet for pedagogiske formål og som inspirasjon til egenutvikling.

Jannecke Øinæs intervjuer mennesker, eller holder webinarer med mennesker og lærere som inspirerer henne, men dette betyr ikke at hun er enig med alt som blir sagt og fjerner henne fra alt ansvar i å hevde at det som fungerer for henne eller den som blir intervjuet eller læreren som holder eventuelle webinarer på wisdomfromnorth.no sin plattform, vil fungere for deg. Dette er ditt liv og ditt ansvar til å velge eller ikke velge å anvende innholdet i disse videoene, webinarene, bloggtekstene og eventuelle andre produkter som presenteres på dette nettstedet. Du er den viktigste ingredienser i din egen helse, velvære og lykke, og du ansvarlig for å bestemme hvordan du vil leve ditt liv, hva du vil lese, hvilke råd du vil følge, hva du ønsker å spise og hvordan du tar vare på ditt sinn og din kropp.

Intervjuene og webinarene som lages av Jannecke Øinæs og i samarbeid med lærer eller person som blir intervjuet gjelder for hennes og de hun intervjuer/lærere som holder webinarer sine. De som blir intervjuet eller holder webinarer gir absolutt ingen garantier, og gir verken en diagnose eller en behandling av spesifikke utfordringer i livet ditt. Du er selv ansvarlig for å se til og fortsette med din egen medisinske, fysiske, psykisk behandling og omsorg. Det er ingen medisinske påstander knyttet til de helbredende egenskapene til disse teknikkene, eller tjenestene, eller perspektiver som Jannecke, personene Jannecke intervjuer eller lærere måtte dele.

Det samme gjelder for egne webinarer, videoer eller tekster som Jannecke lager. Intensjonen hennes er å inspirere til egenutvikling, men hun gir absolutt ingen løfter eller garantier, og gir verken en diagnose eller en behandling av spesifikke utfordringer i livet ditt. Du er selv ansvarlig for å se til og fortsette med din egen medisinske, fysiske, psykisk behandling og omsorg. Det er ingen medisinske påstander knyttet til de helbredende egenskapene til disse teknikkene, perspektivene eller tjenestene som blir delt på denne nettsiden.

Det anbefales at det i alle tilfeller av sykdom, skade, angst, depresjon, sinnslidelser etc. at du oppsøker hjelp fra sertifisert lege.

Denne informasjonen blir gjort tilgjengelig kun for å inspirere og den har derfor absolutt ingen påstander om helbredelse/leging av en tilstand, sykdom, syndrom eller lidelse.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>